تمدن 4700 ساله ایراج

خداوند بزرگ را شاکریم که سرانجام تلاشهای بی وقفه و همه جانبه ی دلسوزان ایراج به بار نشست و افتخار بزرگی را بر دفتر افتخارات این روستا افزود و تاییدیه کارشناسان میراث فرهنگی مبنی بر قدمت بسیار زیاد اشیاء  مکشوفه در این روستا  ، به
دل نگرانی های دوستداران ایراج پایان داد و " تن تب دار وطن " جانی دوباره گرفت .
اکنون ایراج با پیشینه تمدنی 4700 ساله بیش از پیش بر خود می بالد و خود را بر بلندای تمدن می یابد و در عرصه هنر ، صنعت و تمدن حرفهای زیادی برای گفتن دارد .
این افتخار عظیم برگ زرینی است بر کتاب فرهنگ و تمدن ایران و نقطه عطفی خواهد بود در تاریخ تمدن مرکزی ایران .
اینک دوباره تاریخ تکرار شد و تپه هایی که در نظر عوام ، بی ارزش و فاقد قدمت تلقی می گردید ! تمدنی کهن را به میراث ایران عرضه نمود .
این سرافرازی بزرگ را به تمامی دلسوزان ایراج ، جوانان ساعی و تمام کسانی که وقت خود را جهت به ثمر نشستن این افتخار بزرگ مصروف داشتند ، به ویژه وبلاگ نویسانی که چشم بیدار ایراج هستند ، تبریک می گوییم و این عرصه تمدنی را به تمدن غنی و  کهن ایران زمین تقدیم می کنیم .

(( شایان ذکر است که هم اکنون گشت های یگان حفاظت میراث فرهنگی مرتباً در این تپه های باستانی در حال گشت زنی می باشند و حفاظت از این تپه ها به پاسگاه انتظامی بیاضه سپرده شده و تحت نظارت این پاسگاه قرار دارد. ))

 

 

 

مطالب مرتبط