یک پیشنهاد به دهیار محترم ایراج

راههای مواصلاتی اصلی ایراج شامل دو محور  می باشد ؛ یکی جاده ای که از دو راهی چوپانان جدا و به ایراج متصل می شود و دیگری جاده ای که از جنوب خور به ایراج  می رسد .
... اما جاده منشعب از  دوراهی چوپانان که بسیار غریب و دور از ذهن  و دارای یک تابلوی کوچک است و حتی برای خود ما هم به سختی قابل تشخیص می باشد و امکان اشتباه بسیار است .
جاده منشعب از خور هم یک تابلوی کوچک دارد که بیشتر تحت الشعاع تابلو های رباط پشت بادام و مهرجان و ... است  تا اینکه سر دو راهی مهرجان ناگهان جاده رنگ و رو رفته ای (بدون تابلوی محسوسی )  مسیر را به  طرف ایراج سوق می دهد .
و اما اصل موضوع :
 با توجه به اینهمه گمنامی ، پیشنهاد بنده این است که می توان با جذب بودجه ای  ( حتی در صورت موافقت ،  با تشریک مساعی همشهریان ) و البته اخذ مجوز های لازم از ارگان های مربوطه ،  3 عدد تابلوی بزرگ در حد 3 * 4 متر ( شامل تصویری زیبا ،  سرسبز  و شفاف  از ایراج بر روی  کل تابلو  و خوشآمد گویی در قالب متنی زیبا و مختصر به دو زبان فارسی و انگلیسی  ) در ابتدای  محورهایی که به سمت ایراج جدا می گردد ، نصب گردد . ( دوراهی چوپانان ، جاده منشعب از جنوب خور به سمت ایراج ، دوراهی مهرجان )
چنین تابلو هایی را در ابتدای جاده روستاها و شهرهای های زیبا و  گردشگر پذیر  مانند   " نیاسر " کاشان و موارد مشابه می توان مشاهده کرد ،  که حتی جذبه خود تابلو ( جدا از شهرت آن منطقه ) مسافران و گردشگران را به سوی خود جذب می کند .
اینجانب به نوبه خود آمادگی خویش را جهت پیشبرد این هدف اعلام می دارم .

اباذر نجفی   

 

 

مطالب مرتبط