ایراجی نمونه

برگرفته از وبلاگ بچه کویر

حضرت رسول (ص) فرمودند:
کشاورزی و درختکاری کنید. به‌خدا قسم ‌آدمیزاد هیچ عملی حلال‌تر و پاکیزه‌تر از آن انجام نمی‌دهد.

دوستان عزیز همان طور که به شما قول داده بودیم  قرار بر این شدکه یکی از اهالی ایراج را به عنوان ایراجی نمونه معرفی کنیم وشما دوستان نیز در این رابطه کامنت گذاشته وپیشنهاداتی را ارائه نمودید ویا اشخاصی را معرفی کردیداما....
 اما ایراجی نمونه امسال کسی نیست به جز آقای اکبر نجفی معروف به (اکبر میرزا)
ایشان هر ساله  در ایراج بدون اینکه کسی از ایشان خواسته باشد ویا منفعتی برای ایشان داشته باشد  تعدادی درخت می کارد وامسال نیز چندین درخت در اطراف پارک کاشته است و به این درختها آب وخاک می دهد و بنده  امسال شاهد بودم که همسرشان در این امر به ایشان کمک میکند شورا ودهیاروحتی دیگر مسئولین باید از ایشان و امثال ایشان تقدیر کنند درخت کاری وایجادفضای سبز توسط یک شهروند کار مهم وبزرگی است فقط نباید منتظر بود تا یک نفر کار بزرگی انجام دهد تا از او تقدیر کرد ما امسال آقای نجفی را به صورت نمادین معرفی کردیم تا ایشان ودیگر ایراجیها که همه به نوعی نمونه هستند بدانند که به جز ثواب اخروی چشمی هم هست که کار خوب و پسندیده آنها را ببیند وبرای این کارشان به آنها خسته نباشید بگوید ما باید قدر چنین افرادی را در ایراج بیشتر بدانیم 
جناب آقای  اکبر نجفی ما نویسندگان وبلاگ بچه کویر فقط می توانیم برای این کار قشنگ از شما تقدیر وتشکر نماییم و دست شما را می بوسیم امیدواریم سالیان سال زنده باشید واین کار پسندیده را انجام دهید وبرای شما وتمامی ایراجیهای عزیز آرزوی سلامتی وتندرستی داریم
برای ایشان آرزوی موفقیت همراه با سلامتی را از ایزد منان داریم .خداوند یار و نگهدارشان باشد .

 

 

مطالب مرتبط