میراث ارزشمند ایراج

روستای ایراج به علت قرار گرفتن در منطقه ای خوش آب و هوا و بهره مند بودن از طبیعت جذاب و چشم انداز های زیبا و همچنین به علت قدمت فراوان ، از دیگر روستاهای اطراف کاملاً متمایز و از حساسیت ویژه ای  برخوردار است  .  وجود این خصوصیات باعث شده  که افرادی از روستاها و شهرهای اطراف برای خرید خانه و یا زمین مسکونی به این روستا روانه شوند ؛ آن هم بر روی تپه هایی که میراثی ارزشمند را در درون خود جای داده است ، تپه هایی که غنی ترین گنجینه های تمدن روستای ماست ، تپه هایی که عمرشان به قدمت تاریخ است  و مرکز پژوهش بخشی از فرهنگ و تمدن ایران زمین  در این روستای کهنسال است .
با تکه سفالهای خرد شده بر روی این تپه ها می توان فهمید که هنر و صنعت هزاران سال است که در این روستا ریشه دارد و با کاوش بر روی آنها می توان به افکار ، اعتقادات و فرهنگ نیاکانمان پی برد ، اما متاسفانه این آثار ارزشمند در آستانه ویرانی قرار گرفته اند و با ویران ساختن آنها ستونهای بلند مفاخر تمدنی روستایمان فرو خواهد ریخت و چراغ تمدن برای همیشه در این دیار کهن خاموش خواهد شد .  البته در این بین کسانی نیز بوده اند که با حفاری های غیر مجاز که از روی سفاهت بوده ، زخمهایی را بر پیکر آن وارد ساخته اند .( ( اشاره به عکس فوق که کانالی در حدود  پنج متر در زیر تپه باستانی موصوف حفر کرده اند ! !  ) ) .  
ایراج روستایی نیست که در چند صد سال اخیر به وجود آمده باشد ، بلکه این  کهن دیار ، یادگاری است از زحمات هزاران ساله نیاکان و گذشتگان ما ، از آن زمان که در زوکن ها ( بو کن ها ) با مشقت و سختی زندگی می کردند تا به امروز ، و ما باید و ناگزیریم که آنها را بشناسیم و از فرهنگ و تمدن آنها حراست کنیم و هرگز نباید با سادگی و بی اعتنایی از کنارش عبور کنیم و خود ما باید بیش از ارگان های رسمی  مسئول حراست از میراث فرهنگی و تاریخی روستایمان باشیم و با عزت و افتخار   می گوییم که << وارث میراثی ارزشمند >> هستیم ...

علی اکبر نجفی

 

 

 

مطالب مرتبط