میراث ارزشمند

روستای ایراج به علت قرار گرفتن در منطقه ای خوش آب و هوا و بهره مند بودن از طبیعت جذاب و چشم انداز های زیبا و همچنین به علت قدمت فراوان و  وجود بناها و  تپه های باستانی ، از دیگر روستاهای اطراف کاملاً متمایز و از حساسیت ویژه ای برخوردار است .  
با تکه سفالهای خرد شده بر روی این تپه ها می توان فهمید که هنر و صنعت هزاران سال است که در این روستا ریشه دارد و با کاوش بر روی آنها می توان به افکار ، اعتقادات و فرهنگ نیاکانمان پی برد ، اما متاسفانه با وجود اینکه این تپه ها در زمره آثار تاریخی ثبت گردیده ،  ولی هنوز هستند کسانی که به زمینهای آن به چشم چند هزار تومانی ناقابل نگاه میکنند و به ارزش تاریخی آنها بی توجه !! ... و  تاسفبارتر اینکه افرادی از روستاهای دیگر ، برآشفته و  برایش اظهار نظر های حکیمانه می کنند !! (البته آنها هم تقصیری ندارند . اگر اوضاع را مساعد نبینند ، طبیعتا  چنین اظهاراتی را بر زبان نمی آورند)) .
ایراج روستایی نیست که در چند صد سال اخیر به وجود آمده باشد ، بلکه این       کهن دیار ، یادگاری است از زحمات هزاران ساله نیاکان و گذشتگان ما ، از آن زمان که در زوکن ها ( بوکن ها ) با مشقت و سختی زندگی می کردند تا به امروز ، و ما باید و ناگزیریم که آنها را بشناسیم و از فرهنگ و تمدن آنها حراست نماییم و هرگز نباید با سادگی و بی اعتنایی از کنارش عبور کنیم .
... و با عزت و افتخار   می گوییم که " وارث میراثی ارزشمند " هستیم ...

 

 

 

مطالب مرتبط