دفتر سرپرستی خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا)در شهرستان خوروبیابانک

سال 88 سالی است که نام شهرستان خوروبیابانک  رسما در خبرگزاری ها ثبت شد  از آبان ماه سال جاری دفتر سرپرستی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا و روزنامه های کثیر النتشار سراسری و استانی در شهرستان خوروبیابانک به  مدیریت آقای محسن فیروزی  گشایش یافت  و این جای بسی خوشحالی است که  اخبار و اطلاعات شهرستان به صورت رسمی به خبرگزاری ها و مطبوعات  اعلام می شود  امید است این روند همچنان تداوم یابد و همکاری مردم  و مسئولین نیز با اینگونه دفاتر روز به روز گسترده شود
تلفن های تماس خبرگزاری (محسن فیروزی)
3234691-0913
4290300-0324

 

21

 

مطالب مرتبط