مختصری در مورد حمام قدیم ایراج

در ایراج در حدود 50 سال پیش حمام قدیمی چسبیده به حسینیه ( قسمت جنوبی حسینیه ،بر کوچه چله خونه ، زیر چله خونه)  وجود داشت که البته هم اکنون جزئی از حسینیه شده است .
این حمام  دارای تون و خزینه بوده ؛ خزینه محلی بوده مانند اتاق کوچک که وسط اتاق یک سینی مسی بزرگ وجود داشت و زیر این اتاق و دقیقاً زیر سینی مسی ، تون که محل سوزاندن هیزم بود ، بنا شده بود . با سوزاندن هیزم در داخل تون ،  سینی مسی داغ شده و سپس آب داخل خزینه گرم می شد که مردم داخل اتاقک خزینه می شدند و پس از اینکه بدنشان خیس می شد  ،  وارد صحن شده  و خود را می شستند .
در کناره های صحن دو غرفه وجود داشت برای عوض کردن لباس ؛ یکی از غرفه ها برای اربابها بود و یکی برای بقیه مردم .
درقسمت پشت بام صحن حمام ، روزنه ای وجود داشت که شیشه چراغ فانوس را که قسمتی از آن شکسته بود ، در آنجا نصب می کردند تا در روز روشنایی حمام تامین شود. ( در آن زمان شیشه به ندرت گیر می آمد و هر کس که شیشه چراغش می شکست و قسمتی از آن قابل استفاده بود به حمامی می داد برای روزنه حمام ) .
ماهانه هر خانوار باید یک روز الاغ خود را در اختیار حمامی قرار می داد تا هیزم حمام را  تهیه کند .
اجرت  :  هر ماه به ازای هر نفر که از حمام استفاده می کرد باید دو سیر ( تقریبا ً ربع کیلو ) جو یا ذرت به حمامی می دادند .
آب حمام از جوی چله خانه تامین و فاضلاب آن وارد جوی دشت می شد .
این حمام فقط در زمستان ( حدود 4 یا 5 ماه از سال)  دایر بود و در بقیه سال مردم در تنوره ها و حوضو (اتاقکی نزدیک جوی آب) حمام می کردند.

اباذر نجفی

 

 

 

مطالب مرتبط