تپه های باستانی ایراج و در خواست از " میراث فرهنگی "

پس از مدت ها تلاش مستمر ، رفت و آمد و مکاتبات فراوان ، درخت کهنسال و پربار تمدن ایراج به بار نشست . درختی که تا فراسوی مرگ و نابودی پیش رفته بود و از حیات و جاودانی او چند روزی بیشتر باقی نمانده بود که لطف پروردگار آن را جانی دوباره بخشید و زندگی خود را در سایه همت عده ای از فرهنگ دوستان روستا آغاز کرد .
تپه ای که عده ای آن را باطل و پوچ می دانستند و خواستشان ویران کردن آن بود   ناگهان به گنجینه ای با ارزش تبدیل شد که نمونه ی آن را به تعداد معدودی در کشور می توان یافت و در واقع شاهراهی شد به تمدن دیرینه ی این روستا و باعث افتخار کل منطقه و تمدن با ارزش ایران زمین ، به طوری که  آنهایی را  که اعتقادی به باستانی بودن آن تپه نداشتند ، مجذوب خود و  برای مطالعه بیشتر به این روستا روانه ساخت تا اینکه که با کارهای کارشناسی مکرر  آن را جزء آثار ملی نامیدند .
... اما متاسفانه بر خلاف انتظار همگان ، چندان جدیتی برای حفظ و نگهداری و کاوش در آن به خرج ندادند و زود گرد فراموشی را بر آن پاشیدند ؛ نه  نگهبانی برای محافظت از آن گماردند و نه خود کاوششان را برای دست یافتن به نتایج دقیق تر و کامل تر آغاز کردند ...
در حالی که سال گذشته این تپه ها به عنوان میراث فرهنگی به ثبت رسید و تمامی  رسانه های دیداری و شنیداری و مطبوعات به کرّات خبر آن را پوشش دادند و مایه مباهات کل منطقه و شهرستان نایین گردید ، متاسفانه  اخیرا یکی از مسوولین منطقه در صحبتهای خود با شک و تردید از موضوع به این شفافی نام بردند و در متن سخنانشان گفتند :
" ... اگر ( !! ) باستانی است ... "
در حالی که واضح است که دیگر جای " اگر " نیست .
=======================================

ضمن سپاس مجدد از کوششهای سازمان میراث فرهنگی در سال گذشته ، امید است با توجه به حسن نیتی که این سازمان از خود نشان داده، در سال جدید و با عنایت به بودجه بندی جدید ، در این امر بیش از گذشته کوشا باشد و انشاء الله در این سال کاوشهایی صورت گیرد و نتایج خوبی حاصل گردد  .

 

 

مطالب مرتبط