چهار شنبه سوری در ایراج

چهار شنبه سوری یکی از جشنهایی است که ریشه در آیین کهن ایران باستان دارد و در همه ادوار به گونه ای مرسوم بوده است . در این روز تمام امپراطوری ایران غرق در شادی می شده است و این چنین است که در تمام ایران رواج داشته و دارد .
در زمان قدیم این مراسم  ساده و زیبا و در کمال آرامش برگزار می شده و هیچگونه رنجش خاطری را در پی نداشته است . مردم ایراج از پشت بام خود هنگام غروب آفتاب بوته ترخی را آتش زده  و به داخل کوچه می انداختند و یا سر چهار راه ها آتش می افروختند و در حالی که از روی آن می پریدند این واژگان بر روی لبهایشان بود :    " بلا به دور ، قضا به دور ،آدم دزد و بد از ده به دور " و یا " زردی من بیاد به تو سرخی تو بیاد به من " . بعد از گفتن این جملات کاسه ای آب روی آن می ریختند و در محفلی از صفا و صمیمیت دور هم می نشستند و صحبت می کردند .
اما متاسفانه امروزه چهارشنبه سوری با قدیم کاملا فاصله گرفته است و از شکل اصیل آن خارج شده و آن جملات زیبا و پر معنی جای خود را به صداهای مهیب و وحشتناک داده است و به جای آتش زدن بوته ترخ و هیزم شاهد انفجار باروت و مواد منفجره خطرناک هستیم و بر تن کوچه و دیوارهای زیبای روستایمان زخم و تاول سنت شکنی می زنیم و چه زخمی عمیق تر از اینکه سنتها و مراسمات گذشته خود را از مسیر درست آن منحرف کنیم ؟!  کاش می شد که به گذشته باز گردیم و مراسمات را به طرز سابق و همانگونه شایسته برگزار کنیم .

علی اکبر نجفی  

 

 

 

 

مطالب مرتبط