برج ؛ قطعه گمشده میراث ایراج

 

اکنون که روستای ما  مسیر ترقی و شهرت را با گامهای راسخ و استوار و با شتاب روز افزون می پیماید ، بر ماست که لحظه ای درنگ نورزیم و با همت بی دریغمان احیا کننده فرهنگ و تمدن و میراث گذشتگانمان باشیم . یکی از راههای زنده نگهداشتن آن ، حرمت نهادن و بازسازی بناهای تاریخی است ، بناهایی که به انسان حس غرور و افتخار      می دهد و باعث می شود لب به تحسین و تمجید گشاید .
یکی از بناهایی که امروز نیاز به بازسازی دارد برج است ، دژ مستحکمی که روزی حافظ روستا و مردمان آن بوده اکنون تبدیل به ویرانه ای گشته به گونه ای که دیگر اثری از آن نیست .
درست است که امروز  قدرتهای دیگری تامین کننده امنیت ما هستند اما نباید فراموش کنیم که روزگاری این برج تامین کننده امنیت روستا بوده و در برابر یاغیان و چپاولگران همچون کوه ایستادگی کرده است و اگر نبود ، روستایمان در برابر حملات و تهاجمات آنها  قد خم می کرد و اینگونه سربلند و سر افراز نبود . اما متاسفانه اکنون گرد فراموشی بر پیکر بیجانش نشسته و تنها در چهارشنبه  آخر سال آن هم با آتش و تاول زدن بر تن زخمی اش !! از آن یاد می شود ...
امید که با بازسازی آن ، این قطعه گمشده به میراث روستایمان بازگردد .

علی اکبر نجفی

 

 

مطالب مرتبط