تکرار دوباره تاریخ !

چند روزی است که موضوع انتقال آب ایراج به هفتومان بحث داغ  وبلاگ نویسان ایراج گردیده ؛ نویسندگانی که همان طور که قبلا نیز در موضوع تپه های باستانی ایراج نوشتم ،  " چشمان بیدار " ایراج هستند .
این موضوع از چند منظر قابل بررسی است :
با توجه به اینکه اصل موضوع مشکوک است ، باید از اساس مورد توجه قرار گیرد  ( ضمن اینکه خوشبختانه  رایزنی های گسترده و خوبی نیز با عوامل اصلی دخیل در این موضوع صورت گرفته است و تلاش ها از مبادی مختلف در جریان است . )
مساله بعد اینکه اگر فقط آب شرب مردم هفتومان مد نظر باشد شاید زیاد نگران کننده نباشد ولی نگرانی اصلی از این است که موضوع فراتر از این باشد و این امر حلقه اتصالی باشد برای آب رسانی به شهرها و روستاهای دیگر !!   کما اینکه برای تهیه آب  "شرب " هفتومان ( حدود 40 خانوار ) می توان با تانکر آبرسانی نمود و مشکلی هم از این بابت برای ایراج وجود نخواهد داشت { و نیز بعید است که فقط برای 40 خانوار این همه هزینه لوله کشی و ... گردد .}
موضوع دیگر اینکه در مورد مساله  به این مهمی ، باید قبل از هر گونه اقدام  ، رایزنی با تمام مردم ایراج ( نه فقط مردم ساکن ایراج بلکه ایراجی های ساکن شهرها ) صورت گیرد  و نظر سنجی دقیقی انجام شود و در نهایت ، اگر رای اکثریت مثبت باشد ،  "فقط در قبال آبرسانی به هفتومان "، امتیازی برای ایراج ( در حد مرکزیت بخش ) در نظر گرفته شود و تضمین کافی نیز اخذ گردد .  
و در پایان ، اصلا بهتر بود مسوولین ذیربط  ابتدا به مساله تامین آب شرب " شیرین " اهالی روستای ایراج می پرداختند تا شورا مجبور نباشد هر از چند گاهی " شیر آب شیرین " بر سر هر کوچه قرار دهد ، بعد به سراغ موضوعات دیگر  می رفتند !!

 

 

 

مطالب مرتبط