سرآغاز جشن 4 هزار سالگی ایراج

به فضل خدا دوباره برگ زرینی بر دفتر افتخارات روستایمان افزون گشت . جشن باشکوه هزار سالگی سرو در یک روز پاییزی با همت و غیرت انسانهای فرهنگ دوست برگزار شد.
بار دیگر همه بر خود بالیدیم و از سرو ، این درخت مقدس ، آموختیم سرافرازی و آزادگی را . جشنی که همگان را مبهوت خود کرد و چنان زیبا و پرحرارت برگزار شد که آداب و رسوممان تمام و کمال در آن جلوه گری کرد . گروه موسیقی  که کاملا برخاسته از آداب و  رسوم دیرینه مان بود با همان سبک و روش سنتی _ که هیچ فرهنگ نوپایی نمی تواند گزندی به آن برساند _ چنان ناظران را  به تعجب و تحسین واداشت که گویی رازی در آن نهفته است . سروده های زیبایی که با شنیدنش فهمیدیم که از ذهنی خلاق و طبعی روان تراوش یافته و نشان عشقی است که به زادگاه خود دارند . آفرین بر این  هنرمندان و شاعران که زنده نگهدارنده آیین روستایمان هستند .
... در این جشن پیرمردی را دیدم که اسفند در دست داشت و عطر دلربایش فضا را لبریز از شور و شعور ساخت و با خود گفتم : آری این مردمان باید از چشمان تنگ چشمان مصون بمانند !
امید است که این جشن سرآغازی باشد بر  جشن 4 هزار سالگی تمدن این روستا .

علی اکبر نجفی

 

 

مطالب مرتبط